2.Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu

"2.Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu- Açılış Programı"