4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi

Bu yıl düzenlenecek 4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında YTB ile İLEM işbirliğiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongreye Tarih, Edebiyat, Felsefe, Hukuk, İlahiyat, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Psikoloji, Bölge Çalışmaları gibi alanların yanı sıra sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına ait bildiriler kabul edilecektir. Kongrede sunulan bildiriler yayımlanacaktır. Uluslararası öğrencilerin değerli katkılarınızı bekliyoruz. Kongre İçin Önemli Tarihler: * Başvuru İçin Son Özet Gönderimi 10 Temmuz 2018 * Kabul Edilen Özetlerin İlanı 1 Ağustos 2018 * Tam Metin Gönderimi 25 Eylül 2018 * Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 20 Ekim 2018 * Kongre Programının İlanı 30 Ekim 2018 * Kongrenin Düzenlenme Tarihi 22-24 Kasım 2018