Balkanların Dünü, Bugünü

KONFERANS: Balkanların Dünü, Bugünü

Konuşmacı: Doç. Dr. Ergin Jable
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı


YTÜ İİBF Murat Demircioğlu Konferans Salonu