Bilgi Okuryazarlığı

ESAM Akademi Kasım ayı programı, TBMM Kütüphanesi Uzmanı Sefer Yazıcı'nın "Bilgi Okuryazarlığı" konulu semineri ile başlıyor.