EDUCCON 2018 Eğitim Konferansı

EDUCCON 2018 Eğitim Konferansına Davet

Eğitim yaklaşımları ve uygulamaları, tarihsel ve toplumsal gerçekliklerden ve bilimsel/ teknolojik gelişmelerden bağımsız değildir.

Yaşadığımız dönemin özellikleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri toplumun yapısını ve işleyişini etkilemekte, bu da toplumsal bir kurum olan eğitime yansımaktadır.

Özellikle son yıllarda sıklıkla tartışılan 21. yüzyıl becerileri, eğitimde bireyselleştirme, değerler eğitimi, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ gibi birçok konu bu yansımanın birer göstergesidir.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen EDUCCON, Eğitim Bilimlerinin uzmanlık alanlarındaki yeni kavram ve uygulamaları gündeme taşımak ve tartışmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu kapsamda, “yenilik” ile kastedilen, yeni bir teknolojinin geliştirilmesi ya da uygulanması olabileceği gibi yeni kavram, kuramsal yaklaşım, öğretim yöntemi, eğitim-öğretime ilişkin model, eğitim programı, felsefi yaklaşım ya da alternatif bir okul mimarisi de olabilir.

EDUCCON 2018’in teması, endüstri 4.0 ile toplumun gündemine giren bilim ve teknolojideki yeni paradigmanın eğitim anlayışına ve uygulamalarına yansımalarını içeren EĞİTİM 4.0 olarak belirlenmiştir.

Buradaki temel amaç, bu paradigmanın talep ettiği insan kaynağının yetiştirilmesi sürecini olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışmaktır.

EDUCCON 2018 konferans programı davetli konuşmacılar, bildiri sunumları, paneller ve çalıştayların yer aldığı etkinliklerden oluşacaktır. EDUCCON 2018 kapsamında sunulan çalışmalar, “Eğitim 4.0 Çalışmaları” adlı uluslararası e-kitapta yayımlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler, Turkish Journal of Education (WoS – ESCI)’da yayımlanmak üzere önerilecektir.

 

EĞİTİM 4.0 özelinde yenilikçi yaklaşımlarla oluşan öneri, yöntem ve uygulamaları paylaşmak isteyen bilim insanlarını, eğitimcileri, endüstri temsilcilerini, eğitim yöneticilerini, öğrencileri ve “Eğitim birinci meselemizdir” diyen herkesi EDUCCON 2018’e konuşmacı ve katılımcı olarak davet ediyoruz.EDUCCON ÖDÜLLERİ

En İyi Bildiri Ödülü: EDUCCON 2018 Bilim Kurulu tarafından  en iyi üç bildiriyi sunan çalışmanın sahipleri  ödüllendirilecektir.

Öğretmen Ödülü: EDUCCON 2018 kapsamında sunumları kabul edilen ve sunum yapan ilk üçe giren öğretmenlerin sunumları ödüllendirilecektir.

Tez Ödülü: Tez konusu Eğitim 4.0 kapsamına giren en iyi ilk üç tez bildirisi sunumları ödüllendirilecektir.

Ödüllerin ilanı ve takdimi EDUCCON 2018 konferansı kapanış oturumunda yapılacaktır.


 

EDUCCON 2018 KONULARI

EDUCCON 2018 alt temaları, sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

Eğitim 4.0 – Endüstri 4.0 ilişkisi

21. Yüzyıl becerileri

Öğrenme yöntemleri

Öğretim tasarımları

Bilimsel yöntem ve inovasyon süreçleri