Aralık 08 2018

DETAYLAR

Tarih & Saat 08 Aralık 17:30
Maliyet Ücretsiz
Kategorisi Felsefe,
Etiketi felsefe, ahlak, ilem, farabi,
İnternet Sitesi İnternet Sitesini Ziyaret Et

YER

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. Türbekapısı Sk. No: 13 Üsküdar İStanbul
+ Google Haritalar

Telefon

(0216) 310 43 18

İnternet Sitesini Ziyaret Et

ORGANİZATÖR

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)
Telefon (0216) 310 43 18
İnternet Sitesi İnternet Sitesini Ziyaret Et

Felsefe Tarihinde Temel Erdem Kavramı Ve Fârâbî Felsefesinin Temel Erdemleri


Konuşmacı İbrahim Aksu

Bu sunum, ahlak felsefesinin önemli kavramlarından biri sayılabilecek temel erdem kavramının mahiyetini, tarihsel serüvenini ve İslam felsefesinin kurucu filozofu Fârâbî tarafından tevarüsünü kendisine konu edinmektedir. Konusunun kapsamına uygun olarak sunum kendi içerisinde üç bölüme ayrılacaktır. Bölümlerden birincisinde, ilk defa Sokrates’in erdemlerin birbirleri ile olan ilişkilerine yönelik soruşturmaları neticesinde ahlak felsefesinin bir meselesi haline gelen temel erdem kavramının anlam çerçevesi belirginleştirilecektir. İkincisinde, doğuşundan Fârâbî’ye kadar olan süreç içerisinde kavramda meydana gelen belirgin değişim ve dönüşümler ortaya konulacaktır. Bu çerçevede ise kavramın özellikle Platon, Stoacılık ve Yeni Eflatunculuk felsefeleri içerisinde kazandığı görünümler üzerinde durulacaktır. Üçüncü ve sonuncu bölümde de klasik felsefenin bu mühim kavramının Fârâbî tarafından tevarüs edilip edilmediği, şayet edilmiş ise filozof tarafından inşa edilen felsefî sistemin hangi erdemleri temel erdemler olarak öne çıkardığı sorusuna bir yanıt aranacaktır.

İLGİLİ KONFERANSLAR

SON GÖNDERİLER

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER