Filmin Göstergebilimsel ve Düşünsel Mimarisi

Konuşmacı: Prof. Dr. Nüket Güz “İnsan yaratımı tekniktir (tekerleğin, değirmenin, buharlı makinanın yaratımı.) İnsan yaratımı estetiktir (bezemeler, şarkılar, resimler, sanatlar, şiirlerin yaratımı.) İnsan yaratımı entelektüeldir (düşünceler, kavramlar, kuramların yaratımı.) İnsan yaratımı aynı zamanda toplumsaldır (yasalar, kurumların yaratımı); ancak bu durumda bireylere gereksinim duyar.” (Edgar Morin) Sinema, insan yaratımlarının hangi türüne girer? Sinema, hem teknik, hem estetik, hem entelektüel, hem toplumsal yaratım ürünüdür, ya da başka bir anlatımla, düşünce ürünüdür. Ancak bu denli çoklu düşünce ürünü bir filmin “göstergebilimsel” ve “düşünsel” mimarisi olur.