Göktürk Mitolojisi

Göktürk Mitolojisi
Söyleşi

Konuşmacı: Dr. Hayrettin İhsan Erkoç

Tarihte “Türk” adıyla bilinen ilk devleti kuran ve bazı kesilmelerle birlikte 552-744 yılları arasında Orta Asya’ya hâkim olan Göktürklerin, aynı zamanda zengin bir mitolojiye sahip oldukları görülmektedir. Göktürklere ait toplam sekiz mit olduğu bugüne kadar tespit edilmiş olup bu mitlerin beşi Çin kaynaklarında, üçü Tibetçe bir belgede kayıtlıdır. Orhun Yazıtları’nda ise dünya ve insanlığın yaratılışı ile Göktürk devletinin kuruluşu yalın bir dille anlatılmıştır.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Hayrettin İhsan Erkoç, Göktürk mitolojisini anlatacak.