Günümüz Mudarebe İşlemlerindeki Problemler ve Çözüm Yolları

İsefam Beyin Fırtınaları-6: "Günümüz Mudarebe İşlemlerindeki Problemler ve Çözüm Yolları" konusu Burak Çıkıryel'in sunumuyla ele alınıp müzakereye açılacaktır. Program, tüm ilgililerin katılımına açıktır.