İkinci Uluslararası İsrail Ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES 

לחקר ישראל והיהדות הכנס הבינלאומי השני

المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الإسرائيلية واليهودية

TEBLİĞ ÇAĞRISI

 

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, כתב העת לחקר ישראל והיהדות, المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية] yıllık yayınlanan alanlar arası bir e-dergidir (e-ISSN 2645-890X). Amacı, Yahudi siyasetinin, dininin ve tarihinin farklı yönleriyle ilgili hakemli araştırma makaleleri yayınlamaktır. Gayretimiz, dizinlenen dergi haline gelerek İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için başvuru kaynağı olabilmektir. Dergi, Tevrat döneminden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının anlaşılmasını teşvik etmek için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da yayınlamaktadır.

İsrailiyat dergisi birincisini 2017 yılında Konya'da gerçekleştirdiğimiz yıllık Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansının [International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS)] ikincisini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ortaklığında ve ev sahipliğinde 27-29 Ekim 2018 Cumartesi- Pazartesi günlerinde Erdek MYO'nda düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyar. Akademik konferans olarak ICIJS'18, Yahudi ve İsrail çalışmalarını siyaset, din, tarih, ekonomi, sosyoloji, kültür vb. alanları içine alacak şekilde çok alanlı ve alanlar arası bir yaklaşımla ele almaktadır. ICIJS'18'nin amacı Türkiye ve yurt dışından akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılara İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki araştırma sonuçlarını sunacakları bir platform sağlamaktır.

ICIJS'18, bu sene ikincisini vereceği seçkin tez ödülünü İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih, başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel özelliklere sahip (eş) yazarlı ve çeviri eserlere de ilk defa seçkin kitap ödülü verilecektir.

İsrailiyat, konferansın veya derginin içerdiği konularla ilgili araştırma alanlarınızdaki makalenizi sunmaya davet etmektedir. 

Katılımcıların, başlığı, teorik bilgileri, araştırma soruları, metodolojik yaklaşım ve ana hipotezleri içeren bir özet sunmaları beklenmektedir. 

Konferanstaki sunumlar Türkçe olarak yapılabilecektir. Öz teslim son tarihi: 15 Eylül 2018; öz kabul bildirim tarihi: öz teslim son tarihinde bir hafta sonra; tam metin ve/ya araştırma makale gönderme tarihi son gönderme son tarihi: 15 Ekim 2018; konferans tarihi: 27-29 Ekim 2018

ICIJS'e katılmak veya sunum yapmak için ödenmesi gereken kayıt ücreti yoktur.

Lütfen bizim davetimizi değerlendiriniz ve konferansa veya dergiye yazı sunma kararınız hakkında bizi bilgilendiriniz. Sizden maille haber almayı umut ediyoruz ve ilginiz için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sorunuz veya merakınız olursa lütfen benimle elektronik posta veya telefon ile irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca lütfen İsrail ve Yahudilik alanında yazmış olduğunuz çalışmaların ve iletişim adresinizin (isterseniz cep telefonu) olduğu bir özgeçmiş lütfen göndeririz.

Makaleler iki yolla gönderilebilir; birincisi direk e-mail ([email protected]) atarak veya web sayfamızdan (http://israiliyat.com) online teslim formu ile. Eğer yazar gönderme formunda herhangi bir sorun yaşarsanız bana maille makalenizi gönderiniz.