Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi

Bu seminer, katılımcıların zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmalarını hedeflemektedir. 

Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi Semineri, aynı zamanda farklı uygulama araçlarından örnekler verilerek katılımcıların kendilerine en uygun aracı seçip kullanmalarına yardımcı olmaya da yönlendirmekte ve iş ve özel hayatlarını daha etkin bir şekilde planlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi

Süre : 1 gün (09:30 – 16:30)
Katılımcı Sayısı: 16 kişi

Neden Katılmalı

Kişisel etkinlik ve verimlilik ilkelerini öğrenmek ve daha başarılı iş sonuçları üretmek için

Kimler Katılmalı

Kişisel etkinlik ve verimliliğini artırmak isteyen tüm çalışanlar ve yöneticiler

Hedef Yetkinlikler 

Sonuç odaklılık
Planlama ve organizasyon
Kişisel etkinlik

Seminerin Hedefleri

“Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi” semineri sonunda katılımcılar
Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
Hedeflerini belirleyebilecek
Kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek
İşlerini önceliklendirebilecek
Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek
Zaman çalıcıları ile başa çıkabilecek
Performanslarını geliştirmek için zamanı kullanabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı
Zamanın iş ve özel yaşamda nasıl kullanıldığını fark etmeye yönelik ön test
Zaman kullanımını geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme 
Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları