Klasik İslam Düşüncesinde "Devlet"

Etkinliğimizde klasik İslam düşüncesinde devlet kavramının teorik imkânı ve meşruiyeti üzerine odaklanacağız. Bununla birlikte söz konusu meşruiyetin sınırlarını had ve ta'zir uygulamaları üzerinden örneklerle görmeye çalışacağız. Son olarak var olan teorik ve fıkhî yekûnun organizasyonel düzene etkisine değineceğiz