KLASİK MÜZİĞİN BÜYÜK BESTECİLERİ GEORG FRIEDRICH HANDEL

Konuşmacı: Serhan Bali (Klasik Müzik Yazarı), Hakan Ali Toker
(Piyanist-Besteci)

Barok dönem müziğinin Johann Sebastian Bach, bestecilik verimi
açısından çağdaşı Bach’tan daha farklı kulvarlarda da ölümsüz
eserler vermiş bulunan Georg Friedrich Handel’i çalgısal ve vokal
yapıtlarını işleyeceğiz. Günümüzde yaşanan Handel çılgınlığının
kökeninde ne yatmaktadır? Handel’in operaları neden bugün
dünyanın pek çok şehrinde sıklıkla sahneleniyor? Onun vokal
yazımını bu kadar cazip kılan nedir? Handel ve dönemin bir sahne
fenomeni olan kastratolar arasındaki ilişki. Handel’in çalgısal ve
vokal eserlerini ve bu eserlerin geçmişten günümüze en büyük
yorumcularını konuşacağız.