Konuşma: "AKM Gösteri Afişleri Koleksiyonunun İncelenmesi"

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Konuşma: Ömer Durmaz

"Afişin Arşivi ve Bir Mikro Örnek:
AKM Gösteri Afişleri Koleksiyonunun İncelenmesi"

İletişim tasarımcısı Ömer Durmaz, SALT’ın 2012’de gerçekleştirdiği "Modernin İcrası: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, 1946-1977" sergisi bağlamında Hayati Tabanlıoğlu Arşivi bünyesine katılan bir afiş seçkisine odaklanacak. Konuşmada, Türkiye’de afiş koleksiyonculuğunun tarihsel gelişiminin yanı sıra, bu arşiv belgelerinin kültür tarihi açısından önemi değerlendirilecek. Durmaz, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 68 etkinliğinin afişleri üzerinden afiş biriktirme, muhafaza etme ve koleksiyonları sergileme konularını tartışmaya açacak. Ayrıca, grafik tasarım ürünlerinin arşivlerde nasıl konumlandığına değinecek. Herkesin katılımına açık olan bu programın dili Türkçe’dir.

Ömer Durmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim görevlisi; görsel iletişim kültürü, grafik tasarım tarihi, tasarım yönetimi ve arşivi alanlarında çalışıyor.

Gelecek Program Kalebodur tarafından desteklenen SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin çok katmanlı araştırma potansiyellerini örneklendirmek üzere düzenlenen program dizisi, DATUMM projesi yürütücüleri Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav’ın konuşmasıyla devam edecek. 12 Aralık’taki programda, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi’nde yer alan ve mimarların Clemens Holzmeister ile yazışmalarından oluşan belge grubu incelenecek.