Mağaradan Günümüze Günlük Hayatın Sanatsal Temsilleri Üzerine

TESAK ÇARŞAMBA AKŞAMÜSTÜ SÖYLEŞİLERİ:

MODERN HAYAT VE FELSEFE


13 Şubat Çarşamba 18:30

Doç. Dr. Özge Ejder: Mağaradan Günümüze Günlük Hayatın Sanatsal Temsilleri Üzerine
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi)

Bu konuşma her çağda o çağın insanının yaşamını içeriklendirmek, anlamlandırmak, sorgulamak ve gerek kendisine gerekse de başkalarına görünür kılmak amacıyla gerçekleştirdiği, aşırı olarak nitelendirilebilecek bir temsil aracı olarak sanatı sorunsallaştıracaktır. Yaşam ve sanat arasındaki ilişki yaratıcılık, ölümsüzlük, öznellik ve tekillik gibi kavramlara değinilerek tartışmaya açılacaktır.