Aralık 08 2018

DETAYLAR

Tarih & Saat 08 Aralık 16:00
Maliyet Ücretsiz
Kategorisi Din, Felsefe,
Etiketi ilem, ilmietüdlerderneği, hadis, sünnet,
İnternet Sitesi İnternet Sitesini Ziyaret Et

YER

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. Türbekapısı Sk. No: 13 Üsküdar İStanbul
+ Google Haritalar

Telefon

(0216) 310 43 18

İnternet Sitesini Ziyaret Et

ORGANİZATÖR

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)
Telefon (0216) 310 43 18
İnternet Sitesi İnternet Sitesini Ziyaret Et

Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı


Konuşmacı Zübeyde Özben

Bu sunumun konusu, fıkıh usûlü eserleri çerçevesinde Hanefî mezhebinin sünnet, hadis ve haber konuları ile ilgili yaklaşımlarının tespiti ve mezhebin bu hususta kendi içinde geçirdiği değişim ve gelişimi takip etmektir. Mâverâünnehir bölgesi ve hicrî V.-VIII. asırlar arasındaki dönem, konunun sınırlarını oluşturmaktadır. Hanefî mezhebi, ilgili bölge ve dönemde önemli bir gelişim sağlamış ve bazı dönüşümler geçirmiştir. Bu dönem ve bölge çerçevesinde bakıldığında Hanefî mezhebinin sünnet anlayışı açısından da tek düze bir yaklaşıma sahip olmadığı ve farklı yönelimleri barındırdığı görülmektedir. Hanefî mezhebinin usul eserlerinin ilgili konuları bağlamında mukayeselerin yapılacağı bu sunumda farklılaşmaların hangi konularda yoğunlaştığı ve bu farklılaşmaların sebepleri üzerinde durulacak, değişimlerin hangi çizgileri takip ettiği sorusunun cevabı aranacaktır.

İLGİLİ KONFERANSLAR

SON GÖNDERİLER

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER