Modern Zamanların Kamp Ateşi: Sinema

Konuşmacı: Doç. Dr. Oktay Yalın Felsefecilerin karmaşık felsefi sorunları örneklerken sinema yapıtlarına başvurmaları giderek yaygınlaşan bir eğilim. Diğer yandan sessiz sinema ustalarının dahi en büyük çabası, hep daha karmaşık kavramları ekranda ifade edebilmenin bir yolunu bulmak olmuştur. Bu konuşmada, sinema ve felsefe arasındaki bu karşılıklı ilişkiye sanatçının ve sinema sanatının perspektifinden yaklaşarak, bu ilişkinin günümüz sorunlarına nasıl ışık tutacağı tartışılacaktır.