Nörogelişimsel Bozukluklarda Duyusal Stratejiler

Program İçeriği

1. Temel nörofizyoloji
2. Duyusal nörofizyoloji
3. Duyu-davranış-fonksiyon ilişkisi: Fonksiyon ve disfonksiyon modelleri
4. Homeostaz mekanizamaları ve uyarılabilirlik
5. Emosyonel gelişim ve regülasyon mekanizmaları
6. Motor gelişim teorileri; Matürasyonel teorilerden-Ekolojik teorilere gelişim teorileri
7.Çevre-Görev-Birey arasındaki etkileşimin harekete etkis