Opus 19 / Adalet ve Merhamet Üzerine

Neoliberal politikalar doğrultusunda sosyal devletin erozyona uğratılması, böylece, devletin, dezavantajlı kişi ve gruplara karşı sosyal adaleti sağlama görevinin, bireylerin de sosyal adalet çerçevesinde sahip oldukları ya da sahip olmaları gereken hakların ortadan kaldırılması...

Devletin sosyal adaleti sağlama görevinden kaynaklanan bireysel hakların (eğitim, sağlık, konut, aile güvenliği, sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplanması gereken yardımlar gibi) daraltılarak, geniş kitlelerin "sürdürülebilir yoksulluk" kavramı altında kamu ve özel sektör yardım kuruluşlarının bağışlarına, ianelerine terk etme politikası... 

Adalet, devlet tarafından tanınan ve korunan haklar ile sağlanır. Bireyler, bu "haklarına" dayanarak talepte bulunurlar. Merhamete dayalı tek yanlı bağışlar ise bireylere talep hakkı vermez, merhametin sonucu sosyal adalet değil, bağımlılık yaratmaktır.

Tarih & Saat
9 Ekim 2018, Salı & 19.00-21.00

Ayrıntılar
* Etkinlik, 40 kişi ile sınırlıdır.
* Katılım ÜCRETSİZDİR.
* Başvuruda kayıt sırası esastır.
* Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.
* Kontenjan sınırlı olduğundan KAYIT yaptırılması gerekmektedir.

Kayıt
https://goo.gl/forms/KylRDZA5HipCziyj2
adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırabilirsiniz.
----------------------------------------------------------------
Paylaşımcı / Prof. Dr. E. Murat Engin
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İşve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Çırağan Cad. No. 102 80840 Ortaköy / İSTANBUL
e mail: [email protected]

Akademik Dereceler 
1989 yılında AÜ. Hukuk Fakültesinden lisans diplomasını aldı. Aynı yıl araştırma görevlisi olarak atandı.
Yüksek lisansı takiben DAAD ( Deutscher Akademischer Austauschdienst ) bursuyla Berlin Teknik Üniversitesi Hukuk Enstitüsünde doktora araştırması yaptı.
Ekim 1998 tarihinde doktora tezini savunarak hukuk doktoru ünvanını aldı.
20 Mayıs 2004 tarihinde doçent ünvanına hak kazandı. 
Kasım 2012 tarihinde Profesör olarak atandı
Ekim 1998 tarihinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde halen İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.