Opus 19 / Sessiz Dünyadan Ezgiler: Antik Çağ ve Müzik

Komşu Kapısı Derneği & Opus Noesis işbirliğiyle...
Bireyle topluluğu, bilinç veya bilinçaltıyla bedeni, formla içeriği eşsiz biçimde bir araya getirmesi açısından müzik öylesine derin bir kültür kavrayışının parçasıdır ki, bilginlerin Batı müziğinin çıkış noktası sayılan antik Yunan müziğini yüzyıllardır büyük bir merak ve kararlılıkla yeniden kurmaya çalışmalarına şaşırmamak gerekir. Çalgılarının hemen hepsi, muhtemelen ezgi kalıplarının da önemli bir bölümü Anadolu kökenli olan Yunan geleneğinin müzik tarihine belki de en önemli katkısı bu sanatı pratiğin ötesine taşıyarak, kuramsal ve felsefi düşüncenin konusu haline getirmiş olmasıdır. Söyleşimizde antik Yunan müziğinin bu özelliğini farklı açılardan ele alacağız.