Psikanalitik Bakışlar-12 " İç Dünya-Dış Gerçeklik"

’’Gerçekliğin kabulü hiçbir zaman sona ermez, hiç kimse iç ve dış gerçeklikle bağlantı kurmanın geriliminden azade değildir.’’ D.W. Winnicott İnsan doğduğu andan itibaren hem dış dünyadaki nesneleri keşfeder, hem de kendi içsel nesnelerini sürekli olarak yeniden yaratır. İç dünya ve dış gerçeklik, hem ayrı hem de içiçe olup, bir sarkaç misali her iki tarafa da salınır: kimi zaman bir harmoni içinde kimi zamansa şiddetli çarpışmalarla. İşte bu çarpışmalar sahneye geldiğinde, psikanalizin işlevi kişiye kendi içsel dünyasının varlığına dair bilinçlilik kazandırmak olduğu kadar dış dünyayı da gerçeklik boyutuyla görmesini ve özümsemesini sağlamaktır. Savaşlarla sürüp giden, insan eliyle gerçekleşen veya doğanın yarattığı felaketlerin birbirini izlediği 21. yüzyılın bu yıkıcı döneminde iç dünya ve dış gerçeklik arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Çağımızda ölüm dürtüsünün figüranları her gün, her dakika zihnimizde ve evimizin içindeyken psikanaliz odamızda analist ve analizan olarak umut peşinde yaratıcılığa yaslanarak nasıl sağ kalacağız? Doğduğumuz andaki çığlığımızı andıran bu tekinsizliği anlayabilmek, içinde yaşadığımız dünyayı ve iç dünyalarımızı anlamlandırabilmek için 8-9 Aralık 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde buluşabilmek dileğiyle... “It is assumed here that the task of reality acceptance is never completed, that no human being is free from the strain of relating inner and outer reality “ D.W. Winnicott From the moment of his/her birth on, one simultaneously discovers objects in the external world and continuously recreates his/her internal objects. Internal world and external reality are both separate and intertwined; they oscillate toward both sides like a pendulum: at times in a harmonious manner, at times with violent clashes. When these clashes come to the stage, the function of psychoanalysis is to help one get aware of his/her internal world as well as enabling him/her to see and internalize the external world in its reality. When wars continue to be waged and man-made or natural disasters follow one after the other, in this devastating time of the 21st century, what kind of interaction exists between internal world and external reality? With the surrogates of the death instinct occupying our minds and homes every day and every minute, how can analyst and analysand possibly survive by relying on creativity in pursuit of hope in the psychoanalytic room? We are looking forward to meeting at Boğaziçi University on the 8-9th of December 2018 to understand this uncanniness reminiscent of the scream of the moment we were born, to comprehend the world we live in and our inner worlds.