Psikoloji ve Toplum Sempozyumu

Psikoloji ve Toplum Sempozyumu Program Akışı 


10.00-10.20 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Gülden GÜVENÇ, Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı

10.20-11.50 – Göçmenlerin Uyum Sorunları ve Kimlik Çatışmaları Paneli

Doç. Dr. Elif ÇELEBİ, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAĞCI, Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi
Uzman Psikolog Gizem GÜNDÜZ, Maya Vakfı Eğitim ve Gönüllü Koordinatörü 

11.50-12.00 – Kahve Arası

12.00-13.00 “Türkiye’nin Kültür Haritası” Doç. Dr. Murat ERGİN, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

13.00-13.40 Öğle Arası

13.40-14.40 “Gelenekten Değişime: Nasıl Kopmadan Özgürleşeceğiz?” Prof. Dr. Güler OKMAN FİŞEK, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

14.40-15.40 “Toplumsal Olaylarda Psikologların Rolü” Klinik Psikolog Zeynep ŞEKER, TPD Travma, Afet ve Kriz Birimi 

15.40-16.00 – Kahve Arası

16.00-17.00 "Psikolojinin Ontolojik ve Epistemolojik Sorunsalları Üzerine: Sosyal Yapıdan Bağımsız Bir Psikoloji Düşünülebilir Mi?" Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOYMAK, Columbia Üniversitesi Barnard Koleji 

17.00 - Kapanış Konuşması ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
Ayşe EMDİRME, PÖMYAP Yönetim Kurulu Başkanı 


Etkinlik Ücretlidir (Kayıt Bedeli 
25 Lira)

Katılım Herkese Açıktır (Psikoloji, PDR ve Sosyoloji öğrencileri katılımda öncelikli olacaktır).