Sinema Felsefesinden Derviş Zaim’in İnsan-Doğa Üçlemesi'ne Bakmak

Konuşmacı: Prof. Dr. Selahattin Yıldız Felsefede bir akıl yürütme yöntemi olan tümevarım, sinemanın doğası olan tek kareden perdedeki bütüne ulaşan yapıyla benzer niteliktedir. Sinemanın varoluşunu tamamlayan unsur ise Platon’un mağara betimlemesinde karşılık bulan ışıktan yansıyan gölgelerdir. Zaman ve mekân ışığın izdüşümü olarak sinemada karşılık bulur. Felsefi düzlemde sinemanın gerçekle ilişkisi bu düzlemde sorgulanagelmiştir. Bu konuşmada, Derviş Zaim’in İnsan-Doğa Üçlemesi, felsefenin temel konularıyla olan ilişkileri bağlamında değerlendirilecektir.