Sinemada İnsanlık Halleri - Sır

Sinema ve Psikiyatri Seminerleri 
Psikesinema - Psikeart & Akbank Sanat 
“Sinemada İnsanlık Halleri”

Koordinatör: Prof. Dr. M. Emin Önder

8 Mayıs 2019 Çarşamba
Sır: Biz mi Sırrı, Sır mı Bizi Saklıyor? 

18.00 – 19.30 Film Gösterimi: Sofra Sırları / Yön: Ümit Ünal / Dağıtımcı: Chantier Films
19.30 – 19.45 Ara
19.45 – 21.15 Tartışma
Tan Tolga Demirci (Oturum Başkanı)
Ümit Ünal
Prof. Dr. Kültegin Ögel
Banu Bülbül
Can Evrenol

Zamanımızda kelimelerden ziyade görüntülerle düşünüyoruz. Anılarımızı kelimelerle anlatmanın yerine görüntülerle aktarıyoruz. Zaman geçtikçe kalem kâğıdın yerini görsel kayıt aletleri alıyor. Sinema ise psikiyatri, felsefe, edebiyat ve estetik boyutlarıyla görsel kaydın en üst noktasıdır. Psikiyatri en genel tanımıyla, insan ruh hallerini, kırılma noktalarını anlama, bireyin ruhsal dokusunun sağlıklı gelişimini sağlama bilimidir. İnsana ilişkin ve ilişkilendiği ne varsa psikiyatrinin uğraş alanıdır. Psikiyatrinin, hayatı anlamak, anlatmak ve şahit olmak iddiasındaki sinema sanatıyla yolları kesişir. İnsanı anlamaya çalışan, anlatan, bir anlamda insan hallerine şahitlik eden sinemanın psikiyatri ile zorunlu bir etkileşimi, karşılıklı yararlanması, doğası gereğidir. Sinema-psikiyatri ilişkisinin farkındalığı, sinema dilini anlama, derinleştirme, zenginleştirme ve yalınlaştırma bağlamında önemlidir. “Sinemada İnsanlık Halleri” etkinliği, meselesi anlatmak olan sinema ile meselesi anlamak ve çözmek olan psikiyatri arasındaki ilişkiyi bir tartışma platformuna taşımayı amaçlamaktadır.

Bilet 20 TL