Söyleşi: Jean Radvanyi - Parajanov, Kafkasların Yaramaz Çocuğu

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili İngilizcedir, simültane tercüme yapılacaktır