Sultan Osman’ın Bastırdığı Üç Nadir Sikke

Hakan Yılmaz

11 Ekim 2018 Perşembe 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Tez-Makale Sunumları programı kapsamında hazırlanan "Osmanlı Kuruluş Tartışmalarına Nümismatik Bir Katkı: Sultan Osman'ın Bastırdığı Üç Nâdir Sikke" başlıklı sunum, içeriği itibâriyle “Osman Gâzî’nin Kayıp İkinci Sikkesi ve Osmanlı Kuruluş Tartışmalarına Etkisi” (Âb-ı Hayât’ı Aramak: Gönül Tekin’e Armağan, haz.: Ozan Kolbaş-Orçun Üçer, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2018, s. 763-788) adı altında Hakan Yılmaz'ın* yayımlanmış olan makalesinden ve yakında akademik bir dergide neşredilecek olan: “Osman Gâzî’nin 700/1301'de Yenişehir'de Darp Ettirdiği Üçüncü Sikkesi" başlıklı basılmamış yeni makalesindeki bilgileri ve tartışılan konuları referans almaktadır. Bu vesîle ile Osman Gâzi için "hutbe", "sikke" gibi şartların oluşup-oluşmaması ve ilk Osman Gâzî sikkesinin sahte olduğu iddiâları temelinde, "İstiklâl-i 'Osmânî" hakkında öne sürülen görüşler ve kuruluş dönemi ile ilgili diğer tartışmalı meseleler yeniden ele alınacaktır.