Süreyya Karacabey: Toplumsal Değişim Ve Sanat: Brecht

TESAK PERŞEMBE EDEBİYAT KONUŞMALARI:
(10, 17, 24, 31 Ocak 2019)

24 Ocak 18:30
Süreyya Karacabey: Toplumsal Değişim Ve Sanat: Brecht

Sanatın toplumsal sorumluluğu ve siyasal olanla bağlantısı hep tartışıldı, tartışılacak da. Bu tartışmanın odağında duran isimlerden birinin Brecht olması da tesadüf değil. Brecht’in bir değişim arzusuna temellenen dramaturjisi, kendi çağındaki yenilikçi potansiyelini yitirmiş görünse de değişime ve değişim için sanata yaptığı vurgu hâlâ tüm ilham vericiliğiyle karşımızda duruyor. Tiyatrobilimci Süreyya Karacabey’in konuşması, Brecht’in büyük oyunları dışında kalan öğreti oyunlarındaki çift anlamlılık, yalın görünen yapının ardındaki çetrefillik ve öğrenmenin negatif biçimlenişine ilişkin örnekler üzerine.