Tanpınar en español / Tanpınar'ı İspanyolca Okumak

Ahmet Hamdi Tanpınar es una figura clave en la literatura turca del s.XX. Puente entre dos mundos casi antagónicos -el imperio otomano cuya agonía vivió, y la nueva república con todos los cambios que comportó (entre ellos la revolución cultural y lingüística). Sus obras, de una gran fineza, son ejemplo de esa movida e interesante época y han sido modelo para un gran número de autores recientes, siendo su más destacado seguidor y discípulo el premio Nobel turco, Orhan Pamuk. Sin embargo, autores como Tanpinar que tienen mucho que contarnos y decirnos, son aún desconocidos para el gran público español. 

Rafael Carpintero es profesor universitario y traductor, entre otras de gran número de obras de Orhan Pamuk. Fruto de su actividad docente y su labor de traductor es la obra Traducir la ciudad. Espacios de Estambul en español.

Özlem Şenyıldız es profesora en la Universidad Medeniyet y se ha especializado también en la obra de Ahmet Hamdi Tanpınar.

Conferencia en español con traducción simultánea al turco.
Actividad gratuita. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, hiç şüphesiz, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Neredeyse işkence çeken Osmanlı İmparatorluğu ve yeni cumhuriyetin gerektirdiği tüm devrimler (bunların arasında kültürel ve harf devrimleri de yer almaktadır) arasında kalmış, iki karşıt dünya arasında bir köprü görevi gören, büyük bir incelikle yazılmış eserleri, canlı ve ilginç bir dönemi resmeder ve çok sayıda yeni yazar için örnek oluşturur. En önemli takipçisi ve öğrencisi, Nobel Ödülü sahibi Orhan Pamuk'tur.

Prof. Dr. Rafael Carpintero, Orhan Pamuk'un çok sayıdaki eserinin çevirmeni ve aynı zamanda üniversitede öğretmendir. Eğitimci ve çevirmen olarak birikimlerinin sonucunda ortaya çıkardığı eserin adı: Traducir la ciudad. Espacios de Estambul en español. 

Özlem Şenyıldız, Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar çalışmaları konusunda uzman.

Konferans İspanyolca, Türkçe'ye eşzamanlı çeviri yapılacaktır.
Ücretsiz etkinlik. Salonun kapasitesi sınırlıdır.