TARİH VAKFI ANKARA AKŞAM DERSLERİ

İDEOLOJİ, SINIFSALLIK VE GÜNDELİK HAYAT

Necmi Erdoğan

18:00-20:00

1.Hafta (18.04.2019) - 18:00-20:00

İdeoloji Kavramı ve İdeoloji Eleştirisi

2. Hafta (25.04.2019) 18:00-20:00

Kapitalist Modernlik Karşısında Türkiye’de Siyasal İdeolojiler

3. Hafta (02.04.2019) 18:00-20:00

Türkiye’de Sınıf Karşılaşmaları ve Sınıfsallığın İdeolojisi

4. Hafta (09.04.2019)- 18:00-20:00

Türkiye’de Gündelik Hayat Pratikleri ve “Kendiliğinden İdeoloji”

Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır.