Tüm Yönleriyle Gümrük Mevzuati

Amaç Gerek Dış Ticaret'in ulusal boyutu, gerekse Uluslararası boyutu tüm ayrıntıları ile ele alınarak konular işlenirken, katılımcıların bu konudaki bilgi ve beceri seviyelerinin en üst düzeye taşınılması amaçlanmaktadır. Eğitim İçeriği 1.Gün Eğitim ( Teori Uygulamaları ) ​ A. Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinde Temel Tanımlar 1. Amaç, Kapsam ve Temsil Kavramları 2. Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Kavramları 3. İdarenin İstediği Bilgi ve Belgeler ile Belge Saklama Süreleri B. Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanım Şekilleri 1. Gümrük Rejimleri (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit vb) 2. Eşyanın Bir Serbest Bölgeye Girmesi 3. Eşyanın İmhası- Gümrüğe Terk Edilmesi-Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Yeniden İhracı C. Eşyanın Uluslararası Tarife Pozisyonunun Bilinmesinin Önemi 1. G.T.İ.P Kavramı 2. İhtisas Gümrüğü Uygulamaları 3. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi D. Gümrük İşlemlerinde İş Akışları 1. Gümrük Kanunu usulsüzlük Cezaları 2. Gümrük Kanunu ve Kaçakçılık Kanunu Cezaları 2.Gün Eğitim (Operasyonel – Pratik Uygulamalar – Vergi) A. Gümrük iş süreçleri 1. İhracat Gümrük Operasyonu (İhracat talimatından –gümrük işlemleri tamamı) 2. İthalat Gümrük Operasyonu (Yurtdışı ihbarından –gümrük işlemlerinin tamamı) 3. Transit Ticaret Operasyonu –NCTS ( Tüm gümrük süreçleri) B. Beyan ve Beyan sonrası işlemler 1. Onay 2. Muayene 3. Vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması ​ C. Gümrük kısıtlamaları 1. Bloke Kontrol 2. Mal çekimi 3. Ardiye – iç nakliye ve ürün teslimi - Evrakların Müşteriye teslimi D.Gümrük Vergileri ve Hesaplama yöntemleri 1. Gümrük Vergileri 2. Vergi Hesaplama yöntemleri 3. Verginin matrahı