Türk Sinema Tarihyazımına İlişkin Sorunlar

Barış Saydam

30 Kasım 2018 Cuma 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 30 Kasım Cuma günü Barış Saydam’ı konuk ediyor.  Saydam’dan “Türk Sinema Tarihyazımına İlişkin Sorunlar” isimli sunumu dinleyeceğiz.

Türk sinemasında tarihyazımı çalışmaları genelde ilkler üzerine kurulu bir mitolojiyi ortaya çıkarır. Metinler kim, ne, nerede ve ne zaman gibi sorulara karşılık verir. Nasıl ve neden sorularıyla çoğunlukla hazırlanan metinlerde karşılaşmayız. Türk sinemasının sembolik doğum yılı olarak kabul edilen Fuat Uzkınay'ın yönettiği Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı filmi de bu mitik tarihin başlangıç noktasını oluşturur. Ulusal kimliğin oluşturulması ve Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na girerken halkı savaşa hazırlamak amacıyla kullanılan bu olay, hem Türkiye'deki sinema tarihyazımındaki meseleleri sorgulamak hem de ulus kimliğinin oluşturulma sürecinin sinemaya etkisini tartışmak için de sembolik bir örnektir.