TÜRKİYE’DE FELSEFE DÜNYASINDA NE VAR? II

Konuşmacı: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

20 Ekim 10.00
B Salonu

Üniversitede felsefenin nasıl var olduğunu ayrıntılarıyla ele almak,
önde gelen temsilcilerin felsefe dünyalarında yol almak, aynı
zamanda Türkiye’deki entelektüel duruşu anlamak bakımından
son derece önemli görünüyor. Cumhuriyet döneminde öne çıkan
ve sürekli olarak yeniden yapılanan yükseköğretim ortamında
felsefenin öğretim ve araştırma alanı olarak ne durumda
olduğunu kavramaya çalışmak, hem kurumların hem de kurum
temsilcilerinin görevi olarak değerlendirilebilir.