ULUSLARARASI UZAKTAN ÖĞRENME VE YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

Geçtiğimiz sene birincisini düzenlediğimiz bu konferansta, bu sene kapsamı daha geniş tutup uluslararası düzeyde uzaktan eğitim alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir. Yenilikçi eğitim teknolojileri ve uzaktan öğrenme kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan Eğitim
Açık Ders Malzemeleri
Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
Mobil Öğrenme
Karma/Harmanlanmış Eğitim
Yenilikçi eğitim teknolojileri
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
Sosyal Ağlar ve Öğrenme
Yaşam Boyu Öğrenme
Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz.