Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de belediyecilik hizmetlerinin başlamasının 150. yılında kentin yönetiminin köklü geçmişine ışık tutuyor ve geleceğin biçimlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. İzmir Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen sempozyum, dünyadaki ve Türkiye’deki iktisadi ve toplumsal dönüşümlerin ve siyasal mücadele süreçlerinin bir parçası olan, özgün yerel dinamiklerle de biçimlenen bu 150 yıllık süreçte Akdeniz ekseninde İzmir’in yaşadığı dönüşüme odaklanıyor.

ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER, DEMOKRASİ VE İZMİR SEMPOZYUMU
15-16-17 Kasım 2018
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi- İZMİR

15 Kasım 2018 Perşembe
10.00-10.40 Protokol Konuşmaları
Alp Yücel KAYA [Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi ve Tarih Koordinatörü]
Aziz KOCAOĞLU [İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı]

10.40- 11.40 Açılış Oturumu
Moderatör: Alp Yücel KAYA [Prof. Dr., Ege Üni., İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi ve Tarih Koordinatörü]
Erkan SERÇE [Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi]
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Modern Belediyecilik ve İzmir Belediyesi

13.00-15.00 I. Oturum 
YEREL SİYASET, AKDENİZ VE DEMOKRASİ-1
Moderatör: Serkan ŞAVK [Dr., Öğr. Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi]
Nora LAFİ [Dr., Leibniz-Zentrum Moderner Orient]
Belediye Tarihini Yeniden Yorumlamak: Tanzimatla İlgili Bugünkü Yorumlamayıcı Dönüşlerin Aynasında Geç Osmanlı Zamanlarında İzmir 
Tülin Selvi ÜNLÜ [Dr., Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi]
Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri
Sotirios DİMİTRİADİS [Dr., Aristotle University of Thessaloniki]
İmparatorlukla Ulus Devlet Arasında Yerel Otorite: Osmanlı'dan Yunan Yönetimine Selanik Belediyesi 
Stefan KNOST [Dr., Martin Luther University Halle]
XIX. ve XX. Yüzyılda Halep'te İmar ve Yerel Yönetişim 
Dilek AKYALÇIN KAYA [Dr.]
XIX. Yüzyıl Sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nda Belediye Başkanı Olmak: Selanik Örneği

16 Kasım 2018 Cuma
10:00-10:40 ÖZEL OTURUM
Moderatör: Erkan SERÇE[Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi]
İlber ORTAYLI [Prof. Dr.]

11.00-12.45 III. Oturum
YEREL YÖNETİMLER, TARİH VE HİZMETLER
Moderatör: İrfan KOKDAŞ [Dr. Öğr. Üyesi, Katip Çelebi Üniversitesi]
Sadık KURT [Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Dünden Bugüne ESHOT
Akın ERSOY [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]-Sarp ALATEPELİ [Dr. Öğr. Üyesi, Katip Çelebi Üniversitesi]
Dünden Bugüne İzmir Belediyeciliğinin Arkeolojiye Bakışı
Adil ÇAMUR [Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi]
İzmir'e Suriyeli Göçü ve Yerel Yönetimlerin Tutumu
Özkan YILDIZ [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
İzmir'deki Suriyeli Sığınmacılar: Kentsel Entegrasyon ve Politika Önlemleri
Ali EKŞİ [Dr., Ege Üniversitesi]
Afet Yönetimi Temelli Gönüllülük Uygulamalarının Yerel Demokrasiye Katkısının Değerlendirilmesi

14.00-15.20 IV. Oturum
YEREL SİYASET, TARİH VE DEMOKRASİ-1
Moderatör: Ercan UYANIK [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Gülay TULASOĞLU [Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi] 
Merkezi Kısıtlamalar Yerel Özgürlükler: İzmir Voyvodası Katipzade Mehmet Efendi
Feryal TANSUĞ [Dr. Öğr. Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi]
İzmir'de Belediyenin Kuruluş Öncesinde Şehir Gelişimi ve Sosyal Düzen Anlayışı
Denis BOCQUET [Prof. Dr., Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Strasburg]
-başlık güncellenecek

15.35-17.15 V. Oturum
YEREL YÖNETİMDE DEĞİŞİM VE YENİ POLİTİKALAR
Moderatör: Ümit ERDEM [Prof. Dr.] 
Gülce Olgun SUSTA [Arş. Gör., Ankara Üniversitesi]- Gülşah EREN [Arş. Gör., Ankara Üniversitesi]
Kırsalın Sürdürülebilirliğinde 6360 Sayılı Yasanın Rolü: İzmir İli, Kiraz İlçesi Örneği
Nuray ERTÜRK KESKİN [Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi]- Cuma YILDIRIM [Araş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi]
İzmir'de Tarımsal Kalkınma ve Büyükşehir Belediyesi 
Güldem ÖZATAĞAN [Dr., Bağımsız Araştırmacı]-Emel KARAKAYA [Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]
Gıda Rejiminde Köklü Bir Dönüşüm Mümkün Mü? İzmir Deneyiminin Düşündürdükleri
Gökhan ORHAN [Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi]
Küresel Bir Soruna Yerel Çözümler: İzmir'de Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Politikaları

17 Kasım 2018 Cumartesi
10.00-11.00 VI. Oturum
KENTSEL PLANLAMA VE DÖNÜŞÜM-1
Moderatör: Mehmet PENBECİOĞLU [Dr., Bağımsız Araştırmacı]
Ali Kemal ÇINAR [Dr., Bağımsız Araştırmacı]
İzmir’de Kentsel Dönüşüm ve Yerel Siyasete İzdüşümleri
Emine YETİŞKUL [Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi]
İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye'de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması
Eti AKYÜZ LEVİ [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi] 
İzmir'de Gecekondulaşmanın Tarihi Dokulara Etkisi

11.15-12.15 VII. Oturum
KENTSEL PLANLAMA VE DÖNÜŞÜMÜ-2 
Moderatör: Şebnem GÖKÇEN [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Raziye OBAN [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]-Ercan UYANIK [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Buca'ya Bağlı Kır Yerleşmelerinin Kentle Bütünleşmesi: Belenbaşı Örneği
Metin ŞENBİL [Prof. Dr., Gazi Üniversitesi]
İzmir Kent Bölgesinde İZBAN Etkileri
Murat OKÇU [Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi]-Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE [Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi]-Nilüfer NEGİZ [Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi]-Hüseyin ÖZGÜR [Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi] 
Büyükşehir Belediye Sisteminde Yaşanan Değişime Dair İzmir'de Vatandaş Algısı Araştırması

13.15-14.30 VIII. Oturum
YEREL SİYASET, TARİH VE DEMOKRASİ-2
Moderatör: Bülent TANIK [Çankaya Belediyesi Eski Başkanı] 
Sezgi DURGUN [Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi]
'Kentsel Bilinç' için Modernize Edici Bir Unsur Olarak 'Uluslararası İzmir Fuarı'
Turgay GÜLPINAR [Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Kriminal Bölgeden, Toplumcu Belediyeye: Gültepe Deneyimi
Ercan UYANIK [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
12 Eylül 1980 Darbesi ve İzmir Belediyesi [12 Eylül 1980-25 Mart 1984]
Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU [Doç. Dr., Ankara Üniversitesi]
Toplumcu Belediye Yaklaşımına Katkı: Türkiye Deneyimi

14.45-16.00 IX. Oturum
YEREL SİYASET, TARİH VE DEMOKRASİ-3
Moderatör: İbrahim ARAP [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Yeliz ŞANLI ATAY [Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi]
Merkez-Yerel İlişkilerinde Güncel Gelişmeler: Yerel Yönetimlerin Organları Üzerindeki Vesayet Yetkisi
Ulaş BAYRAKTAR [Dr., Bağımsız Araştırmacı]-Mehmet PENBECİOĞLU [Dr., Bağımsız Araştırmacı]
İzmir'de Yerel Demokrasiyi Filizlendirmek: Müşterekler Üzerinden Katılımcı Bir Tartışmaya Davet
Lucie DRECHSELOVA [Dr., Charles Üniversitesi] 
Çağdaş İzmir Siyasetinde Kadınlar
Evin DENİZ [Doktora Sonrası Araştırmacı, Hong Kong Şehir Üniversitesi]
Toplumsal Hareketlerden Barselona Belediyesine Uzanan Demokrasi Arayışı

16.15-17.00 DEĞERLENDİRME OTURUMU 
Moderatör: Erkan SERÇE [Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi]
İlhan TEKELİ [Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı]