V. Düşünbil Felsefe Kampı

Tema: Fransız Felsefesi Neoliberalizmi Foucault Üzerinden Okumak: Biopolitika ve Öznelliğin Kurulumu Meneviş Uzbay Pirili; Ege Üniversitesi İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi (Doç.Dr) Siyaset Felsefesi Işığında Fransız Düşünürlerin İncelenmesi Hakan Erkal, Ege Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Araş. Gör. Dr., Simone De Beauvoir’ın Öteki Cins Vurgusu Üzerine Çiğdem Kelecioğlu Simgesel "aşkın" mıdır? Aşkın bir Simgesel yapısökümüne uğratılabilir mi? Mutluhan İzmir, Psikiyatrist/Psikanalist Lacan ve Ayna Evresi: Felsefenin Kör Noktası. Olcay Yılmaz Albert Camus'de Mutluluk ve Mutsuzluk Üzerine Hamza Celalettin Okumuş