Yargıç Duyarlılığıyla İnsan Hakları ve İdare Hukuku

Yargıç Duyarlılığıyla İnsan Hakları ve İdare Hukuku Konferansı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.