Yeme Bozukluklarında Beslenme Tedavisi

Kurs/program tanımı: Bu eğitimin en önemli amacı yeme bozukluklarını (anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, tıkınırcasına yeme bozukluğu ve tanımlanmış/tanımlanmamış diğer yeme bozuklukları) ve beslenme tedavisinde kullanılan bileşenleri olgu örnekleriyle beraber tanıtmaktır. Olası katılımcılar: Bu eğitim öncelikli olarak tüm yurt çapındaki Beslenme ve Diyetetik 4. sınıf öğrencileri ve diyetisyenlere yöneliktir. Kurs/program amacı ve yararı: Bu programın amacı yeme bozukluklarının tedavisinde diyetisyenin rolünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Her bir yeme bozukluğu tanıtılacak, her biri için beslenme tedavisi ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir. Olgulardan örneklerle beraber katılımcıların yeme bozuklukları tedavisinde klinik pratikte uygulanabilir yaklaşımlar gösterilecektir. Oturumların çerçevesi: Eğitim bir atölye çerçevesinde, interaktif teorik eğitim olarak uygulanacaktır. Oturumlar 45’er dakika süren 4 oturum şeklinde gerçekleşecektir ve her oturum arasında 15 dakika dinlenme molası verilecektir. 1. oturum Yeme Bozukluları ve DSM-V kılavunuza göre son kriterleri, 2. oturum Yeme Bozukluları tedavisinde beslenmenin yeri, 3. oturum olgu örnekleriyle beslenme tedavisi ve son oturum soru-cevap şeklinde olacaktır. Oturumlar sonunda bir katılım sertifikası verilecektir.