Yüzyıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey

Hüseyin Kıyak

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar-Kitap kapsamında Yüzyıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey* kitabını hazırlayan Hüseyin Kıyak’ı konuk ediyor.

Eserde Tanbûrî Cemil'in, dönemin mûsiki dünyasını yansıtan, eleştiri ve önerilerini içeren makālelerinin yansıra, yayımlandıkları dönemden sonra gazete ve dergi sayfalarında unutulmuş olan metinler de yer alıyor. Kıyak, kitabında ayrıca büyük bestekarın ölümünün ardından çıkan gazete haberleri ve Şark Mûsikî Cemiyeti tarafından verilen konser programının tıpkıbasımına da yer ayırmış. Bu sunumda Kıyak ile Tanburi Cemil Bey ve kitabını hazırlama süreci üzerine konuşacağız.