Zaman Yönetimi

aman Yönetimi 

Süre : 2 gün (09:30 – 16:30)
Katılımcı Sayısı: 16 kişi

Neden Katılmalı

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları kazanmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazanmak için

Kimler Katılmalı

Etkin performansa ulaşmak isteyen tüm profesyoneller

Hedef Yetkinlikler

Hedef ve sonuç odaklılık
Planlama ve organizasyon
Zaman çalıcılar ile başa çıkma

Seminerin Hedefleri

Zaman Yönetimi semineri sonunda katılımcılar
Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek
İşlerini önceliklendirebilecek
Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek
Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecek
Zamanı performanslarını geliştirmek için kullanabileceklerdir

Eğitim Metodolojisi

İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı
Pek çok örnek ve uygulama ile aktif öğrenme 
Hedeflendirme, önceliklendirme, planlama ve zaman çalıcıları yönetmek için teknikler
Bireysel ve grup egzersizleri